Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Oferty Pracy

Treść strony

Oferta pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds.finansowo-księgowych w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie wybrano Panią Beatę Szczeblewską zamieszkałą w Murowanej Goślinie.

W związku z tym poniższa oferta jest już nieaktualna.

 

Oferta pracy

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: referent ds. finansowo - księgowych

Data ogłoszenia: 19.10.2018r.

Termin składania dokumentów: 05.11.2018r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

 1. Zakres podstawowych czynności: księgowanie dokumentów  w tym prowadzenie ewidencji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, kontrola stanu środków finansowych na rachunkach bankowych, uzgadnianie sald z kontrahentami, sporządzanie sprawozdań, prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych i projektów edukacyjnych, bieżąca kontrola pobieranych i odprowadzanych dochodów budżetowych, sporządzanie deklaracji VAT i JPK, wystawianie faktur, dokonywanie przelewów oraz przygotowywanie danych zgodnie z potrzebami szkoły, znajomość podstawowych zasad i przepisów dotyczących prowadzenia kasy, dokonywanie zapytań ofertowych i zakupów dla palcówki.
 2. Zależność służbowa: Główna Księgowa/ Dyrektor Zespołu Szkół
 3. Warunki pracy: 1 etat, umowa o pracę
 4. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
  w Bolechowie ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Minimum dwa lata doświadczenia w pracy w jednostkach budżetowych na stanowisku finansowo – księgowym lub kasjera.
 3. Znajomość aktualnych przepisów z obszaru księgowości, a w szczególności:
  Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych.
 4. Samodzielność, obowiązkowość, skrupulatność, dokładność i rzetelność w działaniu.

Wymagania dodatkowe

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Umiejętność obsługi bankowości elektronicznej.
 3. Znajomość programów WORD i EXCEL.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Odporność na stres.
 6. Komunikatywność.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r.
  o Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Szkoły w Bolechowie, ul. Obornicka 1 do dnia 05.11.2018 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 • data wytworzenia: 2018-10-19
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-10 10:01
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-11-19 16:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4559
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-19 16:59

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska

NIP 777-17-93-462
REGON 632501684

numer konta:
10 1030 1247 0000 0000 8139 8004 PLN

Dane kontaktowe

tel. / fax: +48 61 812 60 40

email: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 71935
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-06 14:14

Stopka strony