Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Oferty Pracy

Treść strony

Oferta pracy

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: konserwator

Data ogłoszenia: 06.09.2019r.

Termin składania dokumentów: 11.10.2019r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

Zakres podstawowych czynności: dozorowanie terenu należącego do szkoły, sprawdzanie stanu pomieszczeń szkolnych,  wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw sprzętów
i urządzeń wchodzących w zakres czynności ślusarza, stolarza, elektryka i hydraulika, malowanie pomieszczeń, uzupełnianie niewielkich ubytków w ścianach, dbanie o należyty stan budynku oraz innych składników majątku trwałego i wyposażenia szkoły, wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 1. Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół /Sekretarz Szkoły
 2. Warunki pracy: ½  etatu
 3. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
  w Bolechowie ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy 
 z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych z późn.zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

-wykształcenie - minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie,
- sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
- znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- znajomość przepisów przeciwpożarowych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

- dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r.
o Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z późniejszymi zmianami;

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka  1 do dnia 11.10.2019r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-09-06 00:35
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-02 11:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4888
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-02 11:39

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska

NIP 777-17-93-462
REGON 632501684

numer konta:
10 1030 1247 0000 0000 8139 8004 PLN

Dane kontaktowe

tel. / fax: +48 61 812 60 40

email: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 76472
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-02 11:39

Stopka strony