Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Oferty Pracy

Treść strony

Oferta pracy

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: pracownik obsługi - sprzątaczka

Data ogłoszenia: 04.07.2018 r.

Termin składania dokumentów: 14.08.2018 r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

 1. Zakres podstawowych czynności: sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych i innych imprezach przeprowadzonych w budynku szkoły, codzienne czynności związane z utrzymaniem porządku w szkole, wykonywanie innych czynności w razie potrzeb wynikających z podstawowych wymagań higieny, wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora
 2. Zależność służbowa: wicedyrektor szkoły
 3. Warunki pracy: etat
 4. Miejsce wykonywania pracy:  Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wykształcenie - minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie; sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych; dbałość o należyty stan mienia szkolnego; uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariatach Szkoły w Bolechowie, ul. Obornicka 1 lub Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1 do dnia 14.08.2018 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-10 10:01
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 10:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3753
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-05 10:54

Zespół Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska

NIP 777-17-93-462
REGON 632501684

numer konta:
37 10301247 0000 0000 8139 8003 PLN

Dane kontaktowe

tel. / fax: +48 61 812 60 40

email: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 59829
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-10 16:47

Stopka strony