Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Aktualne oferty pracy

OFERTA PRACY Z DNIA 04.02.2021r.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: SEKRETARZ ZESPOŁU SZKÓŁ

OPIS STANOWISKA

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. realizacja zadań z zakresu obsługi kancelaryjno biurowej, w tym w szczególności: prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, prowadzenie pocztowej książki nadawczej, organizacja wysyłki i odbioru korespondencji, rozdział korespondencji, prowadzenie rejestru faktur, obsługa interesantów, udzielanie rzetelnych informacji; prowadzenie zeszytu kontroli i wizytacji, zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych,
 2. prowadzenie terminarza spraw Dyrektora Zespołu Szkół,
 3. prowadzenie zbioru przepisów prawnych wewnętrznych i zewnętrznych, redagowanie zarządzeń i  nanoszenie w uzgodnieniu z Dyrektorem ich zmian,
 4. współtworzenie arkusza organizacji szkoły,
 5. współpraca z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi szkołę
  w realizowaniu przez nią obowiązków, przekazywanie informacji z życia szkoły do organu prowadzącego w celu dalszego udostępniania ich na stronie www.powiat.poznan.pl.,
 6. rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań do organów i instytucji nadzorujących szkołę,
 7. uczestniczenie w tworzeniu i rozliczaniu projektów edukacyjnych,
 8. przygotowywanie dokumentów do archiwizacji w zakresie zajmowanego stanowiska,
 9. przestrzeganie tajemnicy służbowej.
 1. Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół
 2. Warunki pracy: praca w wymiarze pełnego etatu, praca przy komputerze
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska
 4. Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez udział w szkoleniach, stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

1. Wykształcenie minimum średnie,
2. Minimum 3 lata stażu pracy w jednostce budżetowej, najlepiej na podobnym stanowisku,
3. Znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzenia jednostki oświatowej feryjnej (min Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, Ustawa o pracownikach samorządowych)
4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Nieposzlakowana opinia;
8. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

1. Preferowane wykształcenie wyższe,
2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3. Inicjatywa, kreatywność dotycząca wykonywania obowiązków i rozwiązywania problemów,
4. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej.
 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5.Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji,
6. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie,
ul. Obornicka 1 62-005 Owińska w nieprzekraczalnym terminie do 22.02.2021r. (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół). Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postepowania rekrutacyjnego.

 

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1165
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-19 11:33

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska

NIP 777-17-93-462
REGON 632501684

numer konta:
10 1030 1247 0000 0000 8139 8004 PLN

Dane kontaktowe

tel. / fax: +48 61 812 60 40

email: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 103886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-02-19 11:33

Stopka strony