Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Aktualne oferty pracy

OFERTA PRACY Z DNIA 14.09.2020R.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: PRACOWNIK OBSŁUGI - SPRZĄTACZKA

OPIS STANOWISKA

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

Utrzymanie czystości na terenie szkoły.

2. Warunki pracy: Praca w wymiarze 0,5 etatu, umowa o pracę.

3. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie – budynek szkoły w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1 62-095 Murowana Goślina

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

 1. Wykształcenie min. podstawowe.
 2. Mile widziane doświadczenie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 5. Oświadczenie o  posiadaniu  pełni  praw  publicznych  i  niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie ul. Obornicka 1 62-005 Owińska lub w Sekretariacie Zespołu Szkół w Murowanej Goślinie ul. Szkolna 1 62-095 Murowana Goślina w nieprzekraczalnym terminie do 28.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół). Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postępowania rekrutacyjnego

 

OFERTA PRACY Z DNIA 01.09.2020R.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

OPIS STANOWISKA

 1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:
 1. Zarządzanie sprawami administracyjnymi oraz gospodarczymi Zespołu Szkół, w tym: sporządzanie umów z zakresu administracyjno-gospodarczego i aneksów do zawartych umów, prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątkowym szkoły, współpraca
  z Sekretarzem przy tworzeniu i wdrażaniu procesów i procedur,
 2. Zapewnienie warunków BHP oraz sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynków
  i urządzeń terenowych
  , zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu,
  np.: przeciwpożarowego, alarmowego,  urządzeń odgromowych, elektrycznego, gazowego, wodno – kanalizacyjnego, instalacji telefonicznej, itp.,
 3. Organizowanie działań gospodarczych zapewniających utrzymanie lub poprawę warunków pracy (organizowanie bieżących  napraw, remontów  itp.), organizowanie okresowych przeglądów budynków i sprzętu, zapewnienie opieki nad zielenią szkolną, koordynowanie gospodarką odpadami (zgodnie z przepisami prawa),
 4.  Przygotowywanie zapytań ofertowych, realizacja zakupów materiałów i usług zgodnie
  z ustawą prawo zamówień publicznych,
 5. Udział w projektowaniu budżetu szkoły oraz przygotowywanie materiałów pomocniczych do  zaplanowania budżetu z zakresu potrzeb funkcjonowania, w tym wydatków administracyjno – gospodarczych, techniczno – eksploatacyjnych, remontowych, materiałowych,
 6. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych obowiązków,
 7. Kierowanie zespołem pracowników obsługi – nadzór nad czystością i porządkiem szkoły oraz przynależnego terenu,
 8.  Terminowe i rzetelne prowadzenie ewidencji składników majątkowych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz koordynowanie jej zgodności ze stanem faktycznym.

 

 1. Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół
 2. Warunki pracy: praca w wymiarze pełnego etatu, praca przy komputerze
 3. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska
 4. Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego m.in. poprzez udział w szkoleniach, stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:
1. Wykształcenie średnie,
2. Minimum 3 lata stażu pracy w jednostce budżetowej, najlepiej na podobnym stanowisku,
3. Znajomość przepisów prawa w zakresie prowadzenia jednostki oświatowej feryjnej (min.: Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, Ustawa o pracownikach samorządowych, Ustawa
o rachunkowości, Ustawa o VAT – ustawa o podatku od towarów i usług)
4. Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. Nieposzlakowana opinia;
8. Obywatelstwo polskie.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:
1. Preferowane wykształcenie wyższe
2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
3. Inicjatywa, kreatywność dotycząca wykonywania obowiązków i rozwiązywania problemów,
4. Umiejętność redagowania pism i korespondencji urzędowej.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie,
ul. Obornicka 1 62-005 Owińska w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2020 r. (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół). Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postepowania rekrutacyjnego.

 

OFERTA PRACY Z DNIA 28.08.2020R.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: Nauczyciel języka polskiego

Oferta dostępna pod linkiem: http://ko.poznan.pl/praca-dla-nauczycieli/jezyk-polski-zespol-szkol-im-gen-dezyderego-chlapowskiego-w-bolechowie-3/

 

OFERTA PRACY Z DNIA 28.08.2020R.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: Nauczyciel matematyki

Oferta dostępna pod linkiem: http://ko.poznan.pl/praca-dla-nauczycieli/matematyka-zespol-szkol-im-gen-dezyderego-chlapowskiego-w-bolechowie-4/

 

OFERTA PRACY Z DNIA 28.08.2020R.

Zespół Szkół   im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: Nauczyciel Informatyki - Przedmioty Zawodowe

Oferta dostępna pod linkiem: http://ko.poznan.pl/praca-dla-nauczycieli/informatyka-zespol-szkol-im-gen-dezyderego-chlapowskiego-w-bolechowie-5/

 

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-03-27 03:23
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-14 18:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 697
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-14 18:00

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska

NIP 777-17-93-462
REGON 632501684

numer konta:
10 1030 1247 0000 0000 8139 8004 PLN

Dane kontaktowe

tel. / fax: +48 61 812 60 40

email: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 94049
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-14 18:00

Stopka strony