Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Aktualne oferty pracy

Oferta pracy

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: konserwator

Data ogłoszenia: 16.11.2020r.

Termin składania dokumentów: 30.11.2020r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

Zakres podstawowych czynności: dozorowanie terenu należącego do szkoły, sprawdzanie stanu pomieszczeń szkolnych, wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw sprzętów i urządzeń wchodzących w zakres czynności ślusarza, stolarza, elektryka i hydraulika, malowanie pomieszczeń, uzupełnianie niewielkich ubytków w ścianach, dbanie o należyty stan budynku oraz innych składników majątku trwałego i wyposażenia szkoły, wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 1. Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół /Wicedyrektor
 2. Warunki pracy: 1  etat
 3. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
  w Bolechowie ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

-wykształcenie  minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie,
- sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
- znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- znajomość przepisów przeciwpożarowych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
- dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu  rekrutacji i procesu zatrudnienia (klauzula informacyjna).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariatach Zespołu Szkół w Bolechowie,
ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska/ ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2020r. (decyduje data wpływu do Zespołu Szkół).
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie postepowania rekrutacyjnego.

 

 

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-03-27 03:23
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 882
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-17 10:16

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska

NIP 777-17-93-462
REGON 632501684

numer konta:
10 1030 1247 0000 0000 8139 8004 PLN

Dane kontaktowe

tel. / fax: +48 61 812 60 40

email: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 98240
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-11-17 10:16

Stopka strony